Vol 6, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Ahad Heydari, Mohammad Mahdi Doustdar
PDF
1–6
Akash Kailas Bhadrige, Manoj Natekar, Sandeep Girase, Jitendra Mane, Nilesh Chanewar
PDF
7–11
Aniket Shinde, Nitish Rai, Shaikh Umar, Paramjit Thakur, Shaikh Ahmed
PDF
12–14
Sunil Sopnur, Vedang Mahurkar, Navin Kodam, Omkar Shinde
PDF
15–18
Unmesh Hariyan, Shubham Bhatkhore, Shubham Bhaye, M. B. Sorte
PDF
19–21