Vol 6, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Raghavendra M. J., Ramachandra C. G., T. R. Srinivas, Prashanth Pai M.
PDF
1-9
Nalini Deepthi, Hemant Vilas Jadhav, Rupesh Satappa Patil, Nandu Balaram Kamankar, Suraj Bharat Chaudhari
PDF
10–15
Jayesh Pradip Mahajan, Kartik Vivek Ghuge, Omkar Krushant Ghadge, Darshan Arvind Patil, Sunil Dholdiba Sopnur
PDF
16–23
Anshu Amarbhadur Singh, Soham Dattaram Shirgaonkar, Swapnali Sunil Tambe, Paramjit Thakur, Shruti Satish Thange
PDF
24–28
Intiqam Huseyn H. oqlu Aliyev
PDF
29–32